zaloguj
  +48 668-792-489
  szkolnywolontariat.fam@gmail.com

Klub Wolontariusza

O NAS

Od 16 lat w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza działa szkolny wolontariat pod nazwą Sekcja Wolontariatu. Była to inicjatywa jednej z uczennic, a od początku opiekę sprawuje nauczycielka Ilona Dranka. Szkolny wolontariat wspiera dyrekcja szkoły i nauczyciele oraz rodzice.
Praca wolontariuszy skierowana jest głównie do dzieci. Pracowaliśmy wśród małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i mieszkańców Domu Dziecka w Wolicy, organizując dla nich czas wolny i okazjonalne imprezy, jak: mikołajki, andrzejki, dzień dziecka.
Współpracujemy z:
 Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle w ramach Powiatowego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu MOC Wolontariatu w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży jak Dzień Dziecka, Eko – Raban, wykonanie zarysu herbu miasta dla akacji happeningowej „Żywy herb” z okazji 70. rocznicy wyzwolenia miasta, szycie kotylionów i ich rozdawanie na 11. Listopada, pomoc przy świętowaniu 3. Maja organizowanego przez Urząd Miasta Jasła, zbiórka na rzecz jasielskiego niepełnosprawnego sportowca Łukasza Gogosza organizowana przez Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS, Radosne obchody 11. Listopada – quiz wiedzy dla dzieci w MDK, Andrzejki w MDK itp.
 Biblioteka Publiczną w Jaśle w propagowaniu czytania w ramach Narodowego Czytania 2015
 Urzędem Miasta w Jaśle w przygotowaniu Mikołajek miejskich, I Jasielskiej Gry Turystycznej, organizacji zbiórki darów dla zaprzyjaźnionego z Jasłem Sambora na Ukrainie
 Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS w organizacji zbiórek – WOŚP, zbiórka urodzinowa dla Kubusia, akcja happeningowa „Nie bij mnie, kochaj mnie”
 Młodzieżową Radą Miejską Jasła – pomoc w prowadzeniu quizu na Żakinadzie 2016
 Caritas Polska o/Jasło, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, Polskim Czerwonym Krzyżem o/Jasło – zbiórki np. żywności z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych
 Stowarzyszeniami i fundacjami z całej Polski (Stowarzyszanie „Nasz Dom” z Warszawy – zbiórka groszy, Fundacja Olimpijska z Warszawy – zbiórka na rzecz domu dla sportowców, Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy – dotacja na rzecz dzieci zagrożonych powodzią, Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” z Łodzi – pakowanie zakupów w marketach i zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci, Stowarzyszenie WIOSNA – przygotowywanie Szlachetnej Paczki dla potrzebujących rodzin, Fundacja „Przyjazny Świat dziecka” z Warszawy – zbiórka makulatury na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, Zgromadzeniem św. Brata Alberta – zbiórka na rzecz osób wykluczonych)
 Osobami prywatnymi: rodzice uczniów ISP 12 w Jaśle (zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny), zbiórka na rzecz Patrycji, która potrzebuje pilnie operacji dla całkowitego wyleczenia, pomoc przy Mobilnym Muzeum Jana Pawła II, autobusowym muzeum pamiątek Radia Biwak w czasie audycji z Jasła
 Organizacją młodzieżowa „Projekt Spontan” – akcje happeningowe np. Free Hugs, Fabryka Uśmiechu, pomoc przy organizacji Jasielskich Gier FIFA
 Szkołami z terenu miasta Jasła i powiatu jasielskiego – akcje happeningowe np. Mam haka na raka, szkolenia jak założyć wolontariat w LO w Kołaczycach.
W czasie istnienia wolontariatu zostały wprowadzone podstawy programu "Starszy brat i starsza siostra", w którym wolontariuszki opiekują się obecnie swoimi kolegami, pomagając im w nauce lub organizując czas wolny np. na świetlicy Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle. Zaś wcześniej pracując na Oddziale Alergologii i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W latach 2001/2002 był prowadzony był program „Podaj dłoń” skierowany do dzieci poszkodowanych przez klęskę powodzi. Program był dofinansowywany przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży w ramach dotacji „Równać szanse II”. W czasie działalności SW udało się zorganizować imprezy miejskie, jak koncert charytatywny „Otwórz swoje serce, jak otwiera się świat” na rzecz niepełnosprawnej Julii oraz zbiórkę uliczną „Podaj dłoń” z okazji Dnia Dziecka dla czterech niepełnosprawnych dziewczynek. Zbiórce patronował Caritas Jasło, gościny użyczył nam Młodzieżowy Dom Kultury, a zbierali wolontariusze z organizacji Gimnazjum Nr 2: szkolne koło Caritas, szkolne koło TPD i Sekcja Wolontariusza.
Działalność klubu to także organizowanie i udział w zbiórkach charytatywnych:
 Ogólnopolskich: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dziewczynka z zapałkami, Góra grosza
 Miejskich: Noworoczny Dar, Antoniański Dar Serca, Podaj dłoń, Integracja – nasza wspólna sprawa, Zbiórka dla Sambora, Zbiórka dla Adriana, Zbiórka urodzinowa dla Kubusia, Zbiórka z JS Consensus na wsparcie niepełnosprawnego sportowca Łukasza Gogosza, zbiórka na rzecz Domu św. Brata Alberta
 Szkolnych: Dar serca, Złote serce, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem, okazjonalne, przyborów szkolnych dla dzieci w Nigerii, Pączek dla Afryki
 Akcje: loterie, aukcje prac uczniów, aukcja autografów
Został wdrożony i rozpropagowany wśród uczniów tzw. „Łańcuszek dobroci” w roku szkolnym 2003/2004. Był to program skierowany do każdego ucznia naszej szkoły, rodziców, nauczycieli
i każdego, kto pragnie pomóc koledze czy koleżance ze szkoły, podwórka, pracy lub zupełnie obcej osobie.
Wolontariusze brali udział także w dwóch projektach. Pierwszy z nich to cykliczny „Z tolerancją na Ty”. Projekt był realizowany w ramach Klubu Szkół Tolerancji, działającego pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej i Fundacji „Porozumienie bez barier”. Drugi „Autograf za złotówkę” to zbiórka przez młodych wolontariuszy autografów znanych ludzi, które zlicytowane zostały w czasie 2 imprez miejskich.
W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się debata w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Wszechnicy Sejmowej „Sejm Dzieci i Młodzieży” – „Wolontariat – działam, bo lubię”, która była podsumowaniem zadań konkursowych młodzieży. Czworo wolontariuszy uzyskało mandaty poselskie XVII sesji SDiM, a najważniejszym efektem prac i debaty stało się powołanie wraz z MDK do życia organizacji wolontariackiej pod nazwą Powiatowe Młodzieżowe Centrum Wolontariatu „MOC Wolontariatu”.
Od 2010 roku nasza organizacja uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” oraz szkoleniach „Młodzież w działaniu”. Udało się w 2011 roku przeprowadzić szkolenie dla licealistów
z LO w Kołaczycach na temat wolontariatu, co zaowocowało powstaniem tam organizacji wolontariackiej. W 2012 r. jeden z wolontariuszy naszej szkoły zrealizował samodzielnie konkurs CEO „Liderówka 2012” i jako jeden z 20 młodych liderów z Polski przebywał na tygodniowym szkoleniu
w Zwierzyńcu. Wolontariusze uczestniczą również w szkoleniach prowadzonych w ramach PMCW „MOC Wolontariatu”, warsztatach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, spotkaniu z wolontariuszką pracującą w Afryce z Salezjańskiego Wolontariatu Młodych z Krakowa, na które zaproszono uczniów z Gimnazjum Nr 4 w Jaśle, szkoleniach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników z Hufca Jasło oraz młodego strażaka PSP.
Od 2012 r. współorganizują Tydzień Edukacji Globalnej w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, na którym informują poprzez audycje radiowe, wystawy, pokazy filmowe o ważnych problemach naszego świata, jak: głód i ubóstwo, łamanie praw człowieka i dziecka, nietolerancji, marnotrawstwu szczególnie żywności, nieumiejętnym odżywianiu, nadmiernym konsumpcjonizmie itp.
Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony Rokiem Wolontariatu, z tej okazji przygotowujemy projekt badawczy w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSem „Jak nie my, to kto? – Jaki jest stan zaangażowania jaślan w pracę wolontarystyczną?”, w którym chcemy zbadać jak działają jaślanie, gdzie się angażują, czy sami korzystali z pomocy wolontariackiej oraz znaleźć nowe atrakcyjne formy angażowania społeczności lokalnej w działania humanitarne, charytatywne, prospołeczne.

DANE GRUPY:

Klub Wolontariusza
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle


idranka.23@gmail.com

OPIEKUN:

Ilona Dranka

STRONA INTERNETOWA:

http://www.gim2jaslo.edu.pl/wolontariat/
GALERIA
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt i wykonanie epbf
Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę prywatności. [ Akceptuję ]