zaloguj
  +48 668-792-489
  szkolnywolontariat.fam@gmail.com

Szkolne Koło PCK

O NAS

Opis aktywności
szkolnej grupy wolontariackiej
działającej
przy Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze

1. Szkolne Koło PCK w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze działa od roku 2009.
2. Liczebność koła zmieniała się. Należało do niego od 53 do 109 uczniów. W bieżącym roku szkolnym 2015/16 do Szkolnego Koła PCK zapisało się 68 gimnazjalistów.
3. Opiekunami Szkolnego Koła PCK są Aldona Łada (wychowawca świetlicy) i Magdalena Wojtyła (nauczyciel języka polskiego).
4. Wykaz działań:
• akcje na rzecz UNICEF: „Gwiazdka dla Afryki”, „Biznes klasa UNICEF”, „Wszystkie kolory świata”, „Prawa dla wszystkich”,
• współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze: „Psu na budę”, „Zostań Zwierzolubem”, wirtualna adopcja, odwiedziny, zbiórki karmy i wyprowadzanie piesków,
• sprzedaż cebulek żonkili podczas akcji „Pola Nadziei”
na rzecz zielonogórskiego hospicjum,
• spotkania okolicznościowe z Seniorami w Domu Dziennego Pobytu „Retro”: przedstawienia, piosenki, programy artystyczne,
• zbiórki żywności, wystawy tematyczne, sprzedaż cegiełek - obchody Światowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem, paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców Zielonej Góry
i okolic,
• zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka” dla podopiecznych PCK,
• zbieranie pieniędzy na wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Akcja letnia PCK”,
• udział w kwestach oraz zbiórkach żywności w marketach TESCO
i BIEDRONKA w ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Godne Dzieciństwo” oraz „Wielkanoc z PCK”,
• pomoc w organizacji XXII i XXIII Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w naszej szkole, praca wolontariuszy
w charakterze pozorantów i sędziów,
• udział szkolnej drużyny w zawodach ratowniczych,
• propagowanie wolontariatu poprzez organizację sześciu edycji Turnieju Wiedzy o Wolontariatu dla uczniów zielonogórskich szkół podstawowych w latach 2011 – 2016,
• przeprowadzanie świątecznych zbiórek żywności na terenie szkoły,
• propagowanie honorowego dawstwa krwi poprzez przekazywanie prac na konkurs plastyczny „Honorowe Krwiodawstwo PCK”, przygotowywanie wystaw tematycznych oraz organizowanie punktu poboru krwi w naszej szkole podczas „Majówki w Gimnazjum”,
• realizacja programu edukacyjnego PCK „Super Wiewiórka
– przyjaciółka Oli i Kuby” w zielonogórskich przedszkolach,
• uczestniczenie w wykładach podczas konferencji „Bezcenny Dar…” organizowanej przez PCK,
• obchody Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS – wykłady, happeningi,
• przygotowanie i rozdawanie pozytywnych serduszek na deptaku
w ramach akcji „Dzień na TAK”, „Uśmiechnij się z PCK”,
• wyróżnienia i nagrody dla najlepszych wolontariuszy
w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

NASZE AKCJE

Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze jest szkołą, która współpracuje
z wieloma instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego. Grono pedagogiczne wraz
z uczniami i Radą Rodziców realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć o charterze szkolnym,
a także lokalnym. Dzięki tym działaniom młodzież uczy się samorządności i kształtuje właściwe postawy społeczne
Aktywność w Szkolnym Kole PCK oraz w Samorządzie Uczniowskim powoduje przejęcie przez młodzież odpowiedzialności za podejmowane zadania na rzecz szkoły
tj.: organizacja uroczystości oraz imprez szkolnych, przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych, obsługa nagłośnienia oraz radiowęzła, kontakt z klasami w celu przekazywania bieżących informacji, opracowywanie sprawozdań do kroniki szkolnej, uaktualnianie strony internetowej szkoły, propagowanie nauki, organizowanie samopomocy koleżeńskiej
lub bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących. Właściwa organizacja pracy SU pod kierunkiem dobrego opiekuna gwarantuje skuteczność podejmowanych działań.
Dużą popularnością zarówno wśród gimnazjalistów, jak i ich rodziców, a także absolwentów szkoły cieszą się imprezy szkolne. Dzięki nim młodzież prezentuje swoje uzdolnienia na forum publicznym, wykazuje się talentem, inicjatywą i pomysłowością podczas Wieczorów z Muzami, Przeglądów Pieśni Patriotycznej, Pasowania
na Gimnazjalistę. Są to przedsięwzięcia realizowane od wielu lat, które na stałe wpisały się
w tradycję szkoły.
Poprzez organizowanie różnorodnych konkursów plastycznych, fotograficznych, literackich oraz uroczystości dbamy o rozwój ekspresji twórczej młodzieży, a także o rozwijanie zdolności artystycznych, poetyckich, prozatorskich i recytatorskich.
W naszej szkole uczniowie kształtują postawy prospołeczne, uczą się pracować na rzecz potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych w ramach Szkolnego Koła PCK. Organizujemy wiele akcji charytatywnych na terenie szkoły oraz poza nią. Zachęcamy młodzież do udziału w kwestach PCK tj. „Godne Dzieciństwo” lub „Czerwonokrzyska Gwiazdka”
na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Organizujemy
na terenie szkoły zbiórki żywności lub przyborów szkolnych przeznaczonych dla podopiecznych PCK w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”. Współpracujemy z Bankiem Żywności, koordynując udział wolontariuszy w zbiórce Fundacji Danone „Podziel się posiłkiem!”. Rokrocznie propagujemy wolontariat hospicyjny organizując sprzedaż cebulek żonkili wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest na potrzeby Hospicjum im. Lady Rader of Warsaw w Zielonej Górze. Współdziałamy z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, pomagając w organizacji Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, przeprowadzając zabawy sportowe dla uczestników tego święta.
Uwrażliwiamy młodzież na los skrzywdzonych zwierząt. Wirtualnie zaadoptowaliśmy bezdomnego pieska ze schroniska. Regularnie organizujemy wyjścia do Schroniska dla Zwierząt w Zielonej Górze, gdzie gimnazjaliści mogą zobaczyć na czym polega praca w tej instytucji. Wyprowadzamy także pieski na spacer.
Nasza młodzież chętnie działania na rzecz potrzebujących oraz promuje postawy prospołeczne w społeczności lokalnej.

DANE GRUPY:

Szkolne Koło PCK
Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze


684543300
gimnazjum7.zgora@interia.pl

OPIEKUN:

Aldona Łada/Magdalena Wojtyła
GALERIA
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt i wykonanie epbf
Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę prywatności. [ Akceptuję ]