zaloguj
  +48 668-792-489
  szkolnywolontariat.fam@gmail.com

Szkolny klub Wolonatariusza

O NAS

Gimnazjum Nr 4 w Zamościu, jak większość szkół tego typu,
powstało w wyniku reformy edukacji w 1999 roku. W 2004
roku uchwałą Rady Pedagogicznej zapadła decyzja
o rozpoczęciu działań mających na celu nadanie szkole
imienia. W poszukiwaniu autorytetów postanowiliśmy
odwołać się do historii regionu - ludzi, których życie
i dokonania mogłyby stać się wzorcem dla młodzieży
Gimnazjum Nr 4.
W ogólnoszkolnej debacie z udziałem młodzieży, rodziców
oraz nauczycieli przeważyła kandydatura Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Postać ta ucieleśnia najwyższe wartości,
postrzegane zarówno w wymiarze religijnym, jak
i ogólnoludzkim. Ten wielki Polak i wybitny hierarcha kościoła
kierował się ewangeliczną dewizą: „Ten zwycięża, kto
miłuje". Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się
5 października 2005 roku.
Aby pozostać niezależnym i wiernym samemu sobie,
potrzeba wiele hartu ducha, a tego właśnie uczył nas
Prymas Tysiąclecia. Stąd też zarówno Dyrekcja, jak i Grono
Pedagogiczne naszego gimnazjum pod patronatem
Kardynała Wyszyńskiego kontynuuje dzieło wychowania
młodzieży. A mottem naszych działań jest myśl Prymasa:
„Człowiekiem nie wystarczy się urodzić, trzeba jeszcze być
człowiekiem."
Wartości, które swoją postawą poświadczył Kardynał
Wyszyński, można odnaleźć w symbolach naszego
gimnazjum: sztandarze, logo i hymnie szkolnym.
Do tradycji szkoły należą stałe uroczystości i imprezy:
• Obchody Dnia Patrona
• Ślubowanie uczniów klas pierwszych
• Szkolny Rajd Pieszy „Śladami Kard. Stefana
Wyszyńskiego”
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej, inscenizacje
z okazji świąt narodowych, jasełka, klasowe Wigilie, Dzień Książki
i Praw Autorskich, Dzień Ziemi, Dzień Wiosny,
uroczyste pożegnanie absolwentów gimnazjum
i wiele innych
• Bal gimnazjalny
• Udział uczniów w zlotach Szkół Prymasowskich
Niektóre imprezy odbywają się już od wielu lat. Należą do
nich:
• Dzień Języków Obcych
• Tydzień Języka Polskiego
• Dzień Sportu
• Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim
• Dzień Europejski
• Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
We wrześniu 2012 roku powstał Zespół Szkół Nr 4, który
tworzą: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
i Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

NASZE AKCJE

Gimnazjum Nr 4 w Zamościu jest szkołą aktywności twórczej.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych daje każdemu uczniowi
możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.
Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, dlatego
w godzinach popołudniowych uczniowie mogą w nich
uczestniczyć.
W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele wykorzystują
prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Pedagodzy
potrafią odkryć dziecko zdolne, pracować z nim twórczo,
dbać o jego wszechstronny rozwój, pomóc osiągnąć sukces
w konkursach przedmiotowych, natomiast słabsi uczniowie
zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc poprzez
uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.
W NASZEJ SZKOLE:
- Prężnie działa Samorząd Uczniowski organizujący:
akcje charytatywne, imprezy edukacyjne, dyskoteki, bale
przebierańców, mikołajki, Dni Zdrowej Żywności itp.
- W myśl sentencji: „Tyle jesteś wart, ile pomagasz
innym.” grupa młodzieży pracuje w Szkolnym Klubie
Wolontariatu, niosąc pomoc potrzebującym i chorym. Za tę
działalność wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.
- Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne organizuje
konkursy i turnieje oraz umożliwia czynny wypoczynek na
rajdach i biwakach
- Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion” prowadzi zajęcia
sportowe oraz umożliwia uczniom wyjazdy na obozy letnie
w kraju i za granicą
- Organizowane są wycieczki językowe, m.in. do Anglii
i Włoch oraz wyjazdy na spektakle do profesjonalnych
teatrów, np. do Lublina i Warszawy w ramach edukacji
kulturalnej
- Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:
koła przedmiotowe
zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
zajęcia wyrównawcze
artystyczne: plastyczne, wokalne
prowadzone fakultatywnie zajęcia sportowe: nauka
pływania, tenis stołowy, badminton, koło szachowe oraz gry
zespołowe, np. piłka nożna, siatkowa
- Blok zajęć profilaktycznych prowadzonych przez
pedagoga szkolnego. Obejmuje on profilaktykę uzależnień
oraz cykl warsztatów terapeutyczno – artystycznych dla
uczniów oraz ich rodziców.
- System doradztwa zawodowego, w ramach którego
uczniowie poznają swoje predyspozycje, uzyskują informacje
o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, uczą się
zasad rekrutacji, uczestniczą w wycieczkach do zakładów
pracy w celu poszerzenia wiedzy na temat różnych
zawodów.

DANE GRUPY:

Szkolny klub Wolonatariusza
Zespół Szkół Nr 4


846389500
bryki82@poczta.fm

OPIEKUN:

Łukasz Brykner

STRONA INTERNETOWA:

http://zs4zamosc.pl/
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt i wykonanie epbf
Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę prywatności. [ Akceptuję ]